Gällande Pandemilagen så har vi begränsat antalet kunder i butiken till 4 st och det är med mycket goda marginaler. 

Vår uträkning lyder så här: 

Lokalen är 152 kvm

Varje kund skall ha minst 10 kvm.

Vi räknade bort hyllor, ställ m m och kom då fram till att det är ungefär 90 kvm kvar.

90 kvm delat med 10 kvm/kund = 9 kunder

Det kändes lite för mycket så vi valde att dra ned antalet till max 4 kunder.

Skulle flera kunder dyka upp samtidigt ber vi er vänligen vänta utanför - ta en promenad eller vänta i bilen.

I butiken finns det tillgång till handsprit på flera olika ställen.

Vi uppmanar våra kunder att använda detta.

Vi erbjuder även tidsbokade besök - då avsätts 1 timme per kund.

Är det något ni undrar över så ring gärna på 0731-452079