After Work Scrap

INSTÄLLT UNDER CORNA!

 

After Work Scrap kvällar mellan kl 18.00-21.00

Anmälan senast dagen innan på 0731-452079 och det måste komma minst 3 personer för att det skall bli av.

Vi börjar med nedan angivna dagar, sen fyller vi på efterhand om intresset finns.